Dedicated Servers in Hong Kong, China

Xeon E3-1220

3.1 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
HDD 2× 1 TB (HDD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$259.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230

3.2 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
HDD 2× 1 TB (HDD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$269.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230 v2

3.3 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
HDD 2× 1 TB (HDD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$275.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1220

3.1 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
SSD 2× 240 GB (SSD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$279.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230

3.2 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
SSD 2× 240 GB (SSD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$289.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230 v2

3.3 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
SSD 2× 240 GB (SSD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$299.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1270 v5

3.6 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
HDD 2× 1 TB (HDD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$339.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1270 v5

3.6 GHz 4 cores
RAM 16 GB DDR3
SSD 2× 240 GB (SSD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$449.00 USD
Mjesečno
Naruči
EPYC 7301

2.2 GHz 16 cores
RAM 64 GB DDR4
HDD 2× 2 TB (HDD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$529.00 USD
Mjesečno
Naruči
Dual EPYC 7401

2 GHz 24 cores
RAM 128 GB DDR4
SSD 4× 480 GB (SSD SATA)
Bandwidth 1 Gbps 10 TB
IP 1

S početkom od
$758.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230 v2

3.3 GHz 4 cores
RAM 8 GB DDR3
HDD 2× 3 TB (HDD SATA)
1 Gbps Unlimited Bandwidth
IP 1

S početkom od
$925.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon L3426

1.8 GHz 4 cores
RAM 4 GB DDR3
HDD 2× 500 GB (HDD SATA)
100 Mbps Unlimited Bandwidth
IP 1

S početkom od
$269.00 USD
Mjesečno
Naruči
Xeon E3-1230 v2

3.3 GHz 4 cores
RAM 8 GB DDR3
HDD 2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps Unlimited Bandwidth
IP 1

S početkom od
$369.00 USD
Mjesečno
Naruči
Dual Xeon E5-2670

2.6 GHz 8 cores
RAM 64 GB DDR3
HDD 4× 3 TB (HDD SATA)
10 Gbps Unlimited Bandwidth
IP 1

S početkom od
$12500.00 USD
Mjesečno
Naruči

Powered by WHMCompleteSolution